*************************************************************************************

Stichting Op Kop kiest voor behoud voorzieningen

Stichting Op Kop heeft met teleurstelling kennis genomen van het besluit van Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS) om de peuterspeelzalen integraal over te dragen aan Stichting Accrete. Stichting Op Kop gaat zich, samen met haar partner Stichting Peuterwerk (onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk bestaande peuterspeelvoorzieningen in haar scholen. Stichting Peuterwerk is een sterke, solide partner, die de peuter als uitgangspunt neemt. Het bevorderen van een doorgaande ontwikkeling in samenspraak met de school is vertrekpunt. Ouders moeten bovendien iets te kiezen te hebben en daarom is exclusiviteit voor één schoolbestuur ongewenst. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt.

Daarnaast is Stichting Op Kop bereid om samen te werken met andere lokale aanbieders om daarmee witte vlekken in bepaalde kernen te voorkomen en diversiteit te bevorderen. 

Met het inrichten van goede voorscholen wil Stichting Op Kop een belangrijk fundament leggen voor integrale kindcentra, waarin veiligheid voor en brede ontwikkeling van peuters centraal staan. Duurzaamheid en kwaliteit van zo thuisnabij mogelijke voorzieningen was en is het doel voor Stichting Op Kop. Het kwalitatieve aanbod op locatie is daarbij toegesneden op de behoeften van peuters. Gekwalificeerde leidsters vormen het fundament. Een educatief partnerschap met ouders een belangrijke drijfveer.

In de komende periode werkt Stichting Op Kop (samen met Tinten Welzijnsgroep) de plannen voor het behoud van peuterspeelzaalvestigingen in haar scholen verder uit. Schooldirecteuren hebben uitgesproken dat zij graag meewerken aan het realiseren van krachtige voorzieningen. Stichting Op Kop gaat op andere locaties in gesprek met lokale aanbieders, want samenwerking is een groot goed. 

Voor de herfstvakantie is er duidelijkheid over de concrete voortzetting van locaties. Daarmee is er ruim voldoende tijd om ook daadwerkelijk per 1-1-2018 (de feitelijke overgangsdatum) te starten. Stichting Op Kop vertrouwt erop dat ouders verbinding willen houden met de huidige locaties. In speciale informatieavonden per locatie zal Stichting Op Kop samen met ouders de wensen en mogelijkheden bespreken. Daarnaast wil zij ruimte en werkgelegenheid bieden aan leidsters die het belangrijk vinden dat voorzieningen open staan voor alle ouders (en hun peuters) ongeacht sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. 

*************************************************************************************

Welkom

Welkom op de site van Stichting Kinderopvang Op Kop. Onze stichting is opgericht in december 2013 en actief sinds 6 januari 2014. Wij bieden buitenschoolse opvang aan op drie locaties in Steenwijkerland en opvang voor 0-4 jarigen op één locatie in Steenwijk.

Wat wij erg belangrijk vinden is dat kinderen het naar hun zin hebben. Daarom staat bij onze organisatie het kind centraal! Het kind moet zich thuis voelen en veiligheid ervaren. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en werken met plezier. We bieden ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatieven.

Onze organisatie is open en transparant, we werken doelmatig en efficiënt. Wij werken klantgericht, dat betekent dat we positief en respectvol met elkaar en met onze klanten omgaan. We staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor overleg.